Wij hebben een AED ( Automatische Externe Defibrillator).
De oefenpoppen van de cursus.
Één van onze clubleden heeft er zijn leven aan te danken.
Een dergelijk apparaat hing bij de sportschool waar het gebeurde.
Het is een cruciale tijdwinst van 6 minuten die niet alleen de
kans op overleven aanmerkelijk verhoogt, maar ook de kans dat je
er blijvend hersenletsel aan overhoudt aanmerkelijk verkleint.
En...iedereen kan hem in een cursus van 2,5 uur leren bedienen.
De instructeur geeft uitleg over reanimatie en beademing.
Dit in aanmerking nemende samen met een advies van één van onze leden,
Jaap, die bij een dienst werkt die bij calamiteiten aanwezig is,
speelde Joop Gunneweg met de gedachte om voor onze club zo'n apparaat
bij de Gemeente te regelen. Aanvankelijk kreeg Joop nul op het rekest.
Na informatie bleek dat een dergelijk AED voor onze club veel te duur was, en dat
wij dan deze ook zouden betalen voor het gebruik van anderen, want eerlijk
is eerlijk, dat apparaat hangt er voor het redden van ieder menselijk leven.
Eerst luisteren of de patient ademt.
Joop bleef niet bij de pakken neer zitten en nam contact op met de Wethouder
van Sportzaken Gert Jan 't Hart en vroeg hem om in plaats van een Gemeentelijk
cadeau voor ons 50 jarig Jubileum een AED te krijgen in onze zaal.
Gert Jan zou er later op terug komen, en...dat kwam hij...
Een aantal locaties kregen een AED. En wij werden in februari samen met de
andere Verenigingen die ook gebruik maken van zo'n locatie uitgenodigd op
de uitreiking van de eerste AED.
Dit is de juiste positie om goed te kunnen beademen.
De Wethouder van Sportzaken, Gertjan 't Hart vertelde in zijn openingswoord
dat er budget was voor de sport, maar dat de opdracht er bij was om dat geld
niet zoals ieder jaar zomaar aan de Verenigingen te geven, maar conform de
"normen en waarden" grondslag die premier Balkenende voorstaat.
Hij vertelde dat Joop Gunneweg met zijn vraag voor een AED hem op een idee
brachten om budget met normen en waarden te combineren.
Door een apparaat op de sportlocatie en de Vereniging die zorgt dat er altijd
een opgeleide op de club aanwezig is om het apparaat te bedienen, zorgen wij
als mensen voor elkaar als iemand hartproblemen krijgt.
"U blijft hier, U gaat mij helpen!"
Dat is het eerste wat u doet als u plaats neemt om de situatie op te nemen.
De Gemeente zorgde voor AED's op 23 locaties en alle belanghebbende Verenigingen
zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk leden de korte cursus volgen.
De gemeente zorgt niet alleen voor de AED's, maar ook voor de opleidingen.
Daar tegenover staat, dat als blijkt dat er op de locatie altijd een certificaat
houder (geslaagde cursist) gedurende de openingstijden aanwezig is geweest,
krijgt de Vereniging een subsidie van € 1.000,-- per jaar.
Tot onze grote verassing werd de eerste AED aan onze club uitgereikt, omdat Joop
de Gemeente op het idee bracht om het budget zo te besteden.
Teun laat zien hoe het moet.
Op die avond lagen er gelijk formulieren klaar om de subsidie vast aan te vragen.
En er konden ook gelijk afspraken worden gemaakt voor de opleidingen als de clubs
haar leden hadden benaderd en opgegeven bij de Gemeente. Die avond is er ook een
een nieuw convenant gesloten worden met de Sportraad. Op 3 maart werd bij ons de
eerste AED opgehangen en volgde de eerste 2 groepen in onze eigen zaal de cursus,
en..ik moet zeggen "het is een verrijking" als je overal waar zo'n ding aan de muur
hang je in een noodgeval je medemens kunt helpen.
Peet en Teun hebben de AED aangesloten en wachten op instructies van het apparaat.
Lex Tillemans